Scroll Top

Vele Christenen hebben het idee dat nu dat ze Jezus dienen, zij gevrijwaard zijn van moeilijkheden. Maar niets is minder waar! Wij nemen niet alleen deel aan de glorie die voortkwam uit Jezus Zijn dood maar ook aan Zijn lijden (Romeinen 8:17). Niet omdat u een Christen bent sluit het u uit van moeilijke tijden.

… Want Hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Mattheüs 5:45

Jezus staat borg dat, ondanks al onze omstandigheden, wij als meer dan overwinnaars uit de strijd komen (Romeinen 8:38). Wij dienen wel zelf alles af te leggen wat ons hindert en ons te bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt (Hebreeën 12:1). U kunt natuurlijk ook veel beter de race rennen als u geen bagage heeft! Volhardend kunt u de finish halen als u naar Jezus blijft kijken, die u de weg wijst. Hij is het doel van uw geloof (Hebreeën 12:2).

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.” Psalmen 34:20

Vele problemen en zorgen zijn er toch of men nou een Christen is of niet. Gelukkig hebben wij de zekerheid als Christen dat wij worden gered door De Here! Jezus heeft Zijn deel gedaan, doet u ook uw deel?

Wie kan de berg van de Here beklimmen en binnengaan in de plaats waar Hij woont? Wie kan voor de Here staan? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben, die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens. Zij zullen als een zegen van God zijn goedheid in hun leven ervaren. Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.” Psalmen 24:3-5

God wilt dat we een andere houding aannemen als we door moeilijkheden heen gaan! U bent niet vergeten of verlaten! Nee u bent gezegend! U neemt deel aan Jezus Zijn lijden (hoort er ook bij als Christen) en de Here is met u. Wat wilt u nog meer?

Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. Uw herdersstaf beschermt mij en begeleidt mij heel de weg.” Psalmen 23:4

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Dank U wel dat van mij houdt! Ik kom tot u in de Naam van Jezus. Reinig en heilig mij alstUblieft met het kostbaar Bloed van Jezus. Ik wil niet meer hetzelfde blijven. Vandaag neem ik een andere houding aan in Jezus Naam. Ik ben niet vervloekt maar gezegend als ik door moeilijkheden heen ga! Dit is juist het moment dat U uzelf laat zien als mijn goede Herder. U laat mij niet in de steek maar u zet de duivel juist beschaamd in de Naam van Jezus! Ik bind en bestraf elke vijand aan de poort van mijn doorbraak in Jezus Naam! Ik prijs U Jezus want dit is mijn dag van doorbraak! Elke obstakel is verwijderd om vrij door mijn poort heen te wandelen! Hallelujaaaaa! Verheugd en dankbaar zie ik uit naar wat U op het punt staat te doen!

In Jezus Naam, Amen!