Scroll Top

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2 Korinthe 4:16-18 HSV

Elke uitdaging waar we doorheen gaan in het fysieke heeft een vervaldatum. Daarom moeten we leren om ons niet te focussen op de dingen die we zien (op de oppervlakte) als de oorzaak van ons probleem, maar we moeten ons focussen op de worteloorzaak (de onzichtbare oorzaak) zodat we in de overwinning kunnen wandelen. Daarom zegt de Bijbel:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeziërs 6:12 HSV

Om deze reden moeten we leren om de bijl aan de worteloorzaak van onze problemen te leggen. Zodat we een verandering kunnen zien in onze fysieke moeilijkheden die tijdelijke zijn.

De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen;  elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” Mattheus 3:10 HSV

De verandering van onze omstandigheden komen alleen wanneer we ons focussen op de worteloorzaak van ons problemen.

U kunt zich bijvoorbeeld beledigd voelen vanwege de manier waarop iemand u heeft behandeld. Welnu, de duivel heeft die persoon is als middel gebruikt, maar de persoon is niet de oorzaak. Daarom zijn vele gelovigen die van hun bediening weggelopen zijn vanwege belediging of onvergevingsgezindheid, nog steeds aan het strijden met dezelfde problemen. En blijven ze erover spreken. De oplossing voor hun problemen bevindt zich in de geestelijk sfeer. De geest van belediging is van de duivel en totdat u die geest bindt en uw denken vernieuwd met Gods Woord en ook vreugde en liefde vrijzet, zult u altijd hetzelfde blijven voelen.

Satan is de schrijver van belediging en onvergevingsgezindheid. Dus weglopen van argument of situatie vanwege belediging is not van God maar van de duivel. Het is tijd voor ons om een stop te plaatsen tegen te listigheden van satan. De Bijbel zegt:

En Hij zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen.” Lukas 17:1 HSV

Het is tijd dat we beginnen te leren af te rekenen met de worteloorzaak van onze problemen in plaats van ons te focussen op de oppervlakte.

Leg vandaag de bijl (Jezus Christus) aan de wortel. En in plaats van passief te zijn, ga in de aanval in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van belediging en onvergevingsgezindheid en zet vrij vreugde en liefde in Jezus Christus machtige Naam. Amen.