Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Romeinen 8:35-39 HSV

De mens leeft in een natuurlijke en geestelijke atmosfeer. De geestelijke heerst over het natuurlijke. Daarom, om de uitdagingen te overwinnen waar we in het natuurlijke mee geconfronteerd worden, moeten we in de geestelijke wereld gaan. Niemand kan zijn vijand verslaan zonder te weten wie zijn vijand is, wat zijn kracht is en hoe hij u aanvalt en waar hij u aanvalt.

U kunt zich bijvoorbeeld zich voelen in uw lichaam en u gaat naar de dokter om uit te vinden waar u ziek bent. Het eerste wat de dokter doet is uw ziekte diagnosticeren om uit te vinden wat de oorzaak is. Hij moet eerst de oorzaak weten voordat hij u een recept voor de behandeling kan geven. Dezelfde regels is geestelijk van toepassing op ons.

Apostel Paulus begreep deze waarheid. Daarom scheidde hij datgene wat met hem gebeurde in het natuurlijke van het hetgeen geestelijk afspeelde. En daarom zei Hij: in alle dingen zijn we meer dan overwinnaars. ”

Welnu de worteloorzaak van onze problemen ligt in de geestelijke wereld. Ons probleem is niet de mensen, leringen, religie. De oorzaak van ons probleem is satan en zijn troepen van demonen.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” ‭Efeziërs ‬‭6:12‬ ‭HSV

Daarom zegt de Bijbel ook:

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn” ‭2 Corinthiërs‬ ‭10:3-6‬ ‭HSV

Het is tijd dat we wakker worden en ons tegenstander confronterern voor wie hij is. Vooral nu we hem hebben gelokaliseerd.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn vijand heeft blootgesteld. Ik neem de autoriteit in Jezus’Naam and bind elk duivelse activiteit in mijn leven, familie en vrienden in Jesus’ Naam. Amen.