Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus  voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:6-8 HSV

De Bijbel zegt:

“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” Johannes 15:13 HSV

Dit is geen religie meer, waar mensen worden gelabeld op basis van gedragsregels of hoe zij met anderen omgaan zoals u verwacht dat zij u zouden moeten behandelen.

Wanneer uw liefde voor God altijd om uzelf draait, dan brengt u de menselijke liefde in de praktijk, hetgeen egoïstisch is. De Goddelijke liefde is puur en onzelfzuchtig (1 Korinthiërs 13:5).

Een aantal eigenschappen van deze liefde zijn:

  • Denk eerst aan anderen (1 Korinthiërs 10:24)
  • Geef een ander de eerste keuze (Handelingen 20:35)
  • Het is niet gierig en zelfzuchtig (Johannes 15:13).

Dit is een voorbeeld van de: “ZOALS IK U HEB LIEFGEHAD” LIEFDE VAN GOD IN JEZUS CHRISTUS MACHTIGE NAAM.

Onderzoek uzelf vandaag in het licht van Gods Woord en sta toe dat Heilige Geest u helpt bij het in de praktijk brengen van deze liefde.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om de liefde die U mij, door onze Heer Jezus Christus, heeft gegeven uit te oefenen. In Jezus Christus machtige Naam, Amen.