Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Johannes 13:34-35 HSV

We merken ons op dat onze Heer Jezus Christus zei: Wij moeten elkaar liefhebben zoals Hij ons liefheeft.” De vraag is hoe toonde Hij, Jezus Christus, Zijn liefde voor ons zien?

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 5:6-8 HSV

Meestal willen we alleen liefde geven aan diegene die op dezelfde manier van ons houden. Onze bovenstaande tekst uit het Boek van Romeinen zegt: “Jezus had ons lief toen wij nog zondaar waren en wij nog Zijn vijanden waren en voordat we accepteerde en erkende dat Hij de prijs voor ons heeft betaald op het kruis en Hem ook als Heer en Verlosser accepteerde.

Dit is het “Zoals ik u heb liefgehad” liefde van God getoond aan ons.” En God Almachtig in Jezus Christus machtige naam wil hetzelfde doen voor ons.

Ga vandaag uw gang en toon de “Zoals ik u heb liefgehad liefde van God” in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest uw Liefde voor mij te delen met mijn vijanden en een ieder die mij iets verkeerds hebben aangedaan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.