Elke dag moet JIJ zelf besluiten dat je ervoor wilt gaan met JEZUS! Als jij een Christen bent die de kantjes er vanaf loopt, hoe verwacht je dan de hemel te halen? Al die gelovigen die maar een middelmatig geestelijk leven willen leiden, schaam je! Je bent niet van jezelf! God heeft ons tegen de allerhoogste prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel van je lichaam èn geest om God eer te geven (1 Korinthiërs 6:20).

maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” Filippenzen 3:14 NBG51
Overgave is een persoonlijke keuze: jij moet zelf achter God aan willen gaan! Verandering komt niet van zelf! Hoe kan je nou passief zijn als Christen? Jezus Zelf was heel confronterend toen hij op aarde was! Jezus was niet tevreden met de status quo! Hij ging dwars in tegen cultuur, traditie en religie. Jezus introduceerde aan ons een persoonlijke relatie met God te hebben. Heb jij ook een persoonlijke relatie met God? Of is jouw aanbidding alleen maar om indruk te maken op de mens (mensen behager)? Waarom zou je jezelf verlagen tot een menselijke standaard? God heeft ons geroepen om een hemels leven te leiden!
 Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God.” Colossenzen 3:1‭-‬3 HTB
Het is te wijten aan jezelf hoever je komt met God. Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen en toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe dan ook je best de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles: je kan niet maar doen waar je zin in hebt. Een sportman doet het om een aardse prijs te winnen maar jij doet het voor een eeuwige prijs! Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. Een sporter hoort zijn lichaam te trainen en is er streng voor. Anders is hij ongeschikt voor de wedstrijd. Zo moeten wij ook onszelf disciplineren als wij niet gediskwalificeerd willen worden (1 Corinthiërs 9:24-27). Je kan het dus niet veroorloven om te blijven waar je bent! Strek je uit en jaag naar meer van God!