De kop is eraf! De eerste dag is lichamelijk altijd even wennen. Ondanks dat ik meerdere keren heb gevast, bereid ik me eigenlijk meer mentaal erop voor dat van alles kan gebeuren tijdens deze vastenperiode. Mijn hart ligt op de operatietafel van De Heilige Geest, ik ben benieuwd wat Hij aantreft? Het is spannend maar wel noodzakelijk want ik moet geestelijk gezond groeien en ik weiger na deze 21 dagen nog hetzelfde te zijn!

Geef U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt.” Psalmen 51:12 HTB

Dit hartonderzoek vindt dagelijks plaats van 06:00 – 15:00 of tot 18:00 afhankelijk van wat De Chirurg (De Heilige Geest) je adviseert. Het is niet door je eigen kunnen, ook niet door het te forceren maar door de kracht van de Heilige Geest (Zacharia 4:6). Je kan jezelf alleen bewaren in Gods Liefde door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest (Judas 1:20).

Neem daarom ook tijd om God te zoeken in gebed en het lezen van de Bijbel (Gods Woord). Vooral als je nog moet werken of naar school gaat die dag, zorg ervoor dat je geestelijk bent opgeladen voordat je andere activiteiten onderneemt. God wilt juist tot je spreken in de stilte (Psalm 46:11). Zonder jezelf af door op God te focussen. Je gaat heus niet dood door je (mobiele) telefoon uit te doen, je tv of je te onttrekken van alle social media en internet. Zijn dit juist niet de mediakanalen die ons afhouden van Gods tegenwoordigheid?

Laat op het werk of op school Jezus zien! Niemand hoeft te weten dat je vast, het is namelijk iets persoonlijks tussen jou en God! We eten niet tijdens het vasten maar je mag water drinken en mocht je het koud hebben dan kan je thee zonder suiker of melk drinken. Maar ga alsjeblieft niet chagrijnig naar het werk of naar school, wie denk je te kunnen winnen voor Jezus als je erbij loopt als een zuurpruim? Tijdens het vasten komen er gassen vrij in je lichaam. Er vindt zowel een geestelijke als lichamelijke reiniging plaats. Dus houd er aub rekening mee dat als je met iemand praat dat je de persoon niet vergast? Denk aan je medemens: ruik fris en doe een mint in je mond! Hang alsjeblieft ook niet de Farizeeër uit dat je opeens nu niet meer kan werken omdat je zogenaamd religieus bezig bent! Je bent op je werk om te werken en niet om iets anders te doen! God kijkt ook daar naar!? In de pauze kan je inderdaad nog even je Bijbel lezen of bidden maar misschien wil God wel dat je over Hem vertelt aan je collega? Wees flexibel! Laat daarom ook je licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die jij doet, zullen zij jouw Hemelse Vader eren (Mattheüs 5:16). Laat bij iedereen jouw vriendelijkheid bekend zijn (Filippenzen 4:5).

Want ik weet dat U er geen prijs op stelt dat ik U nu brandoffers zou brengen, daar gaat het U niet om. Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan, En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.” Psalmen 51:18‭-‬19 HTB

Vasten verandert God niet maar het verandert jou! Het zorgt ervoor dat je strategisch op de juiste plek wordt geplaatst zodat je in staat bent van God te kunnen ontvangen. Dit is geen competitie met je broeders of zusters hoe lang je het vasten volhoudt en hoe goed je wel niet bezig bent. Dit is ook niet een nieuw hongerdieet om af te vallen! NEE! Dit is een geestelijke evaluatie met je Hemelse Vader: Waar sta je met God? Wat gaat goed? Wat kan nog worden verfijnd? Wat zijn jouw ontwikkelpunten? Wat zijn jouw valkuilen? Wat zijn jouw kleine vosjes?

Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan.” Hooglied 2: 15 NGB51

Het zijn niet de grote dingen die ons vernietigen maar juist de kleine dingen waarin we nalatig zijn geweest en nu tot een bolwerk zijn uitgegroeid. Want al leven wij in het vlees, wij strijden niet in het vlees, want de wapens van onze geestelijke oorlogsvoering zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het neerhalen van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, vernietigen en elke gedachte als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinthiërs 10:3‭-‬5)

Er barst een strijd los tijdens het vasten. Dat is natuurlijk niet raar aangezien je geestelijk je plaats inneemt! Daarentegen wilt je lichaam juist nu eten en je verstand heeft zo zijn eigen gedachten over deze vast en wilt heel veel andere dingen. Je emoties kunnen op hol slaan want het zit niet te wachten op een geestelijke verandering. De weerstand van die oude ik is normaal want het wilt zich niet onderwerpen aan de natuur van God! Je bent niet wat je voelt en ook niet wat je denkt maar je bent wat Het Woord van God zegt! De duivel zal al zijn troeven inzetten om je af te leiden en te misleiden. Als het aan satan ligt dan blijf je in een verslagen positie hangen. Het kan af en toe pittig zijn maar volhard! De Bijbel zegt niet voor niets dat we meer dan overwinnaars zijn (Romeinen 8:37)! Wees dus op je hoede en laten dingen je ook niet meer overvallen. Blijf agressief aan je poort en ga in Jezus’ Naam in de aanval! Doordat je vast houdt aan Het Woord van God wordt je verstand vernieuwd. Het Woord is een waterbad dat je verstand namelijk reinigt (Efeziërs 5:26). Er ontstaan in deze 21 dagen nieuwe gezonde geestelijk gewoontes!

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Jesaja 40:29‭-‬31 NBG51