Scroll Top

Vandaag zijn we aangekomen op de laatste dag van het vasten en ik weet niet van u maar dit is mijn seizoen! Vanmorgen stond ik op met zo’n vreugde! HALLELUJAAA???Bij de kooroefening gisteravond ging het dak er al af! Dat we gezegend zijn met een nieuwe drummer, draagt er zeker aan bij! Reverend kwam van de Early Morning Glory en we hebben het hele nummer “Miracle Rain” van Frank Edwards uitgedanst! Heeft u al uw vreugdedansje gemaakt vandaag?

Laat uw hart vol zijn van Christusʼ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here.” Colossenzen 3:16 HTB
Ik kijk enorm uit naar de komende periode. Vanavond hebben we een Special Wednesday Service om het vasten samen af te sluiten! Dan hebben we nog conferenties “Ambushment” en “Fresh Fire”die aansluiten. Ik heb HOT DATES met JEZUS? Ik verlang ernaar dat hij mij kust. Zijn liefde is mij meer waard dan de heerlijkste wijn (Hooglied 1:2 HTB). Kom, noordenwind! Waai, zuidenwind! Waai door mijn tuin, zodat alle geuren vrijkomen (Hooglied 4:16 BB).
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen. Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan (alles) opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond. Gij zult volop en tot verzadiging eten, en gij zult loven de naam van de Here, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te schande worden. Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, de Here, uw God ben, en niemand anders; mijn volk zal nimmermeer te schande worden.” Joël 2:23‭-‬27 NBG51