God doet altijd iets nieuws! HALLELUJAAA!???Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen (2 Corinthiërs 5:17)! Wie wil nou niet horen over een nieuw hoofdstuk, over een nieuwe ronde dus met nieuwe kansen? In het begin reageren de meeste van ons heel enthousiast.  Je geest omarmt Het Woord van God. Totdat je er te lang over gaat nadenken en er toch gemengde gevoelens over begint te krijgen. Weet je waarom?  Je ziel begint stuiptrekkingen te vertonen: Iets nieuws houdt namelijk in dat het anders is dan wat je bent gewend.
Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10 HTB

Veel kinderen van God willen wel verandering maar wat hen dan tegen houdt is vaak de angst voor het onbekende. Je bent niet wat je voelt en ook niet wat je denkt maar je bent wat Het Woord van God zegt! Je bent totaal anders doordat je Christus hebt leren kennen (Efeziërs 4:20). Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven (Romeinen 5:5 HTB). Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit je hart. Onthoud dat de Here, jouw God, je overal zal helpen (Jozua 1:9 HTB).


doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.” Johannes 16:13 NBG51
Hallloooo! God heeft niet als een wezen achtergelaten (Johannes 14:18) in deze wereld. Hij heeft aan ons Zijn Heilige Geest gegeven! Hij is onze innerlijke kompas. Het is de taak van De Heilige Geest om je de weg te wijzen, jou de volledige waarheid duidelijk te maken èn je de toekomst te openbaren! Is dat niet een opluchting? Wat een bevrijding dat je het niet op je eigen houtje hoeft uit te vogelen!? Of is het probleem juist dat we de taak van De Heilige Geest zelf willen uitvoeren?
… Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn Geest,” ’ zegt de Here van de hemelse legers.” Zacharia 4:6 HTB
Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand.” Spreuken 3:5 HTB
En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet (Jacobus 1:5 BB). Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan. Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam. Het zal goed met je gaan (Spreuken 3:7‭-‬8 BB)
De Heer is mijn licht en mijn redding. Daarom ben ik voor niemand bang. De Heer is mijn kracht. Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn. Wanneer mijn vijanden mij bedreigen alsof ze wilde dieren zijn die me willen verscheuren, dan struikelen zij zelf en vallen. Zelfs als er een heel leger op mij af komt, ben ik nog steeds niet bang. Al breekt de strijd tegen mij los, toch blijf ik vertrouwen.” Psalmen 27:1‭-‬3 BB