Vasten we om gezien te worden? Op wie willen we eigenlijk een indruk maken? Wat is ons ware motief om te vasten? Sommige van ons willen graag meer zegeningen zien en ze denken dat ze God op deze manier kunnen imponeren. God houdt niet van uiterlijk vertoon. Hij houdt niet van loze woorden of dat we mensen behagers zijn. God kijkt naar je hart!

Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.” 1 Samuël 16:7 NBG51
Wanneer je het verhaal van David leest dan zie je hoe vaak hij met afwijzing te maken heeft gehad. Zijn eigen vader Isaï was hem vergeten en zag hem niet capabel genoeg om gezalfd te worden door de profeet Samuël. Isaï keek naar zijn andere zonen die in zijn ogen veel beter waren. David hoedde de schapen ergens ver achterin de woestijn.
Hierop zeide Samuël tot Isaï: Zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: De jongste ontbreekt nog; zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuël tot Isaï: Laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten, voordat hij hier gekomen is.” 1 Samuël 16:11 NBG51
De profeet moest het nadrukkelijk vragen of hij nog meerdere zonen had want anders was het niet eens in Isaï opgekomen. Gelukkig had God wel David in gedachten! Het feit dat mensen je verwerpen, betekent niet dat God je heeft verworpen! Wat een commotie! Ze mochten niet gaan zitten totdat David er was. Ik heb me laten vertellen dat het drie dagen reizen was voordat David kon aanschuiven. Zo zullen ook je vijanden voor je moeten staan omdat God je verhoogt! HALLELUJAAA!
Let erop dat u uw goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen. Want dan krijgt u geen beloning van uw hemelse Vader. Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen: die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken.” Mattheüs 6:1‭, ‬5‭-‬7 HTB
Weet dat God je ziet in alles wat je doet! Ik begrijp ook niet waarom je indruk op mensen zou willen maken als God degene is die je beloont. Hij beloont namelijk wie Hem ernstig zoekt (Hebreeën 11:6 NBG51). Ben je daarvan bewust?
Toen zeide de Here tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.” Job 1:8 NBG51
Wauw! God schepte gewoon op over zijn dienstknecht Job tegen de duivel! Dan heb je gewoon echt indruk gemaakt op God! Kan God hetzelfde over ons zeggen? God kent ons. Hij heeft zelfs alle haren op ons hoofd geteld (Lukas 12:7)! Er is echt niets dat we voor Hem verborgen kunnen houden.
Ons leven is uit God en het vindt zijn doel in Hem. De Heer heeft namelijk een doel voor alles wat Hij gemaakt heeft. Zelfs de slechte mensen gebruikt Hij voor zijn doel (Spreuken 16:4 BB). Iemand moet over je liegen, kwaad spreken, roddelen of lasteren zodat God je kan verhogen. En wanneer Hij je verhoogt is het publiekelijk net als bij David! Want erkenning komt nog altijd van God en niet een mens!
Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde; Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.” 1 Samuël 2:9-10 HSV