…opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” Hebreeën 6:12 HSV

Het Woord van God laat ons weten dat de beloften van God in ons leven verwezenlijkt worden door geloof en geduld. Welnu geduld is een vrucht van onze geest.

Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. ” 1 Petrus 3:4 HSV

Meestal ontvangen we niet van God Almachtig doordat we dingen met haast doen, dingen vroegtijdig beginnen te doen of buiten de beloften van God wandelen, omdat we vinden dat het te lang duurt.

De oorzaak voor dit alles is het werk van ons vlees en ook het onvermogen van ons verstand om de dingen van God te begrijpen. Het verstand weet niet hoe het moet wachten zonder training.

Bidden in de Geest traint ons verstand en vlees om geduldig te zijn en brengt ons naar de plaats van stilte.

Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.” 1 Korinthe 14:14 HSV

Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing maar zij wilden niet luisteren. ” Jesaja 28:11-12 HSV

Dus ongeduld is het gevolg van het feit dat ons verstand en vlees over onze geest domineert. Het bidden in de geest brengt rust, verkwikking en kalmte aan ons verstand en vlees.

De beloften van God worden alleen gemanifesteerd in ons leven wanneer we leren om geduld uit te oefenen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om geduld uit te oefenen bij alles wat ik doe terwijl ik het bidden in de Geest in de praktijk breng in Jezus Christus machtige naam, amen.