Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Het grootste wapen tegen depressie is lofprijzing en aanbidding. De duivel is op zoek naar onze aandacht en wil dat we hem aanbidden wanneer we het toelaten dat de pijn ons overheerst. In feite worden we op het moment dat we pijn lijden geestelijk geïmmobiliseerd. Pijn, indien het niet wordt herkend en niet gelijk behandeld wordt in het initiële stadium, komt met een geest genaamd zwaarmoedigheid. De taak van deze geest is ons in een geestelijk verzwakte positie te plaatsen, wat ervoor zorgt dat we vermoeid raken en bezwijken in onze commitment aan de dingen van God. Daarom moeten we heel alert zijn voor het in de praktijk brengen van wat God in Zijn Woord zegt, opdat we geen slachtoffer of prooi van satan zullen worden.

Daarom zei de Psalmist “… want ik zal Hem weer loven.. “

Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.” Jesaja 61:3 HSV

We lofprijzen God niet omdat we ons goed voelen. We lofprijzen God voor Wie Hij is en ook is onze lofprijzing aan God Almachtig een geestelijke offerande aan God. Ons lofprijzing naar God is ons wapen tegen de geest van depressie of zwaarmoedigheid.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik zal U weer lofprijzen, want U bent de volkomen verlossing van mijn aangezicht en U bent mijn God in Jezus Christus machtige Naam. Amen.