Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

De meeste mensen die overweldigd zijn door de geest van depressie lijden aan angstaanvallen. Ze voelen zich hulpeloos met als gevolg dat ze angstaanvallen ontwikkelen.

Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig.” Psalmen 50:4; Spreuken 15:13

De HEERE God Almachtig verwacht van ons dat we onze zorgen op Hem werpen en het ook daar laten.

Veel mensen lijden pijn omdat ze hun pijn niet hebben toevertrouwd aan de Heer.

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;” 1 Petrus 2:23 HSV

Het is tijd dat we onze pijn aan God toevertrouwen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw geest om altijd verantwoording af te leggen voor mijn woorden en help mij Uw Woord te spreken tot mijzelf in mijn pijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.