Scroll Top

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.” Jakobus 3:6 HSV

Geen woord is machteloos of leeg op zichzelf. Onze woorden hebben eerst invloed op ons en dan op diegenen die het horen. Daarom moeten we leren om altijd verantwoording af te leggen voor wat we zeggen. De meeste mensen zijn nog steeds gekwetst omdat hun woorden hen geestelijk, emotioneel en fysiek hebben beïnvloed. We moeten leren om tot onszelf te spreken wanneer we door tijden van beproevingen gaan of wanneer we gekwetst zijn of geraakt worden.

Daarom zien we de Psalmist tot zichzelf te spreken om zijn hoop en vertrouwen op God te plaatsen. Dus we moeten waken voor onze woorden, niet alleen wanneer we gekwetst zijn, maar altijd.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw geest om altijd verantwoording af te leggen voor mijn woorden en help mij Uw Woord te spreken tot mijzelf in mijn pijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.