Scroll Top

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.[Psalmen 110:1]” Hebreeën 12:1-2 HSV

Als kinderen van God moeten we leren om onze doelen of richting opnieuw te bepalen. We zijn hier niet op aarde om ons te richten op de strategie van de vijanden en hierop te blijven richten. Het gaat niet om wat de vijand met ons doet of heeft gedaan om ons ervan te weerhouden om Gods doel voor ons leven te volbrengen. Het gaat erom wat de Heer voor ons heeft gedaan en al voor ons heeft volbracht. Het Woord van God gebied ons niet om naar onze pijn te kijken, maar gebied ons om naar Jezus te kijken en alles af te leggen wat ons afleidt om voorwaarts te gaan.

De Bijbel zegt ook:

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.” Psalmen 23:5 HSV

De tafel is Gods Woord voor ons leven. Wanneer we ons daarop richten dan zal het ongeacht wat de tegenstander tegen ons probeert te doen nooit vergaan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om het gewicht van pijn en bitterheid in mijn leven af te leggen in Jezus’Naam. En ik verklaar dat geen enkel wapen tegen mij gesmeed wordt iets zal uitrichten in Jezus’Naam. Amen.