Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. [Psalmen 55:22]”1 Petrus 5:7 HSV

God Almachtig wil dat wij ons lijden op Hem werpen. We hoeven de pijn en het lijden niet met ons mee te dragen, want Jezus Christus heeft het al voor ons gedragen.

Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen.” Romeinen 15:3 HSV

Daarom worden we geboden om het op Hem te werpen en het daar te laten. Zolang we op ons op onze pijn richten, zullen we op dezelfde plaats in het leven blijven. Maar wanneer we op Jezus Christus richten, zullen we de vreugde en vrede ervaren die Hij ons belooft.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik werp mijn pijn op de Heere en laat het aan Uw voeten. Dank U Heer voor de vreugde en vrede die U mij gegeven heeft in Jezus Christus machtige Naam. Amen.