Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Psalmen 43:5 HSV

Eén van de manieren waaraan we herkennen dat de geest van depressie ons aanvalt is door de woorden die we gebruiken in onze pijn. Wanneer dit negatieve en beledigende woorden naar anderen zijn, dan is dit een teken dat depressie aan de deur klopt.

Velen denken dat wanneer ze al pijn lijden, dat het gebruik van negatieve woorden naar anderen toe de beste manier is waarop ze zichzelf beschermen van verdere pijn. Sommigen gaan zelfs zover dat ze op de vuist gaan met anderen, denkende dat dit hun wonden zal genezen. De waarheid is dat onze wonden niet geheeld worden door de arm van het vlees, vooral niet wanneer we pijn lijden. De beledigende woorden die we gebruiken in onze pijn als beschermingsmiddel voor verdere misbruik of pijn helpt ons ook niet, want die woorden heeft invloed op onze hele wezen voordat ik daadwerkelijk bij de volgende partij aankomt. Dus feitelijk veroorzaken we nog meer schade aan de wond die we al hebben.

Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.” Jakobus 3:6

Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.” Mattheüs 12:36-37

Dus we moeten niet toelaten dat de pijn in ons nog meer schade veroorzaakt aan onze toekomst. Jezus Christus kwam om onze wonden te helen. Het maakt niet uit hoezeer we gewond zijn geraakt, Hij wil ons genezen. Als we maar naar Hem kunnen toekeren en Hem aanroepen voor Zijn hulp. Hij zal elke wond wegnemen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van alle negatieve woorden die ik naar anderen heb uitgesproken omdat ik pijn leed. Genees mij Heer van mijn pijn. Ik bind de geest van depressie die tot uitdrukking komt in de vorm van beledigende en negatieve woorden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.