Scroll Top

Day 3: Contending against the spirit of back biting

They are gossips [spreading rumors], slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors [of new forms] of evil, disobedient and disrespectful to parents,” Romans 1:‬30 AMP

For more information about the 40 days prayer and fasting, click here

https://youtu.be/8QMdWfLhHow

Dag 3: Strijden tegen de geest van laster

Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders,” Romeinen 1:30 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier