Scroll Top

Dag 5: Coming against the spirit of pride & jealousy

They are gossips [spreading rumors], slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors [of new forms] of evil, disobedient and disrespectful to parents,… ” Romans 1:30 AMP
Or how can anyone go into a strong man’s house and steal his property unless he first overpowers and ties up the strong man? Then he will ransack and rob his house.” Matthew 12:29 AMP

Dag 5: Opkomen tegen de geest van trots en jaloezie

Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders,” Romeinen 1:30 HSV

Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven.” Mattheus 12:29 HSV

Voor meer informatie over de 40 dagen vasten en bidden, klik hier