Scroll Top

Day 2: Waging war against the spirits of rebellion & disobedience

in which you once walked. You were following the ways of this world [influenced by this present age], in accordance with the prince of the power of the air (Satan), the spirit who is now at work in the disobedient [the unbelieving, who fight against the purposes of God].
Ephesians 2:2 AMP

For more information about 40 days prayer and fasting, click here

Dag 2: Oorlogsvoering tegen de geesten van rebellie en ongehoorzaamheid

waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,” Efeziërs 2:2 HSV
Voor meer informatie over deze 40 dagen bidden en vasten, klik hier