Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 4
1 Korinthiërs 12-13
Spreuken 31

-Food for thought day 227-

• 1 Korinthiërs 10:27-29,32-33
• Hebreeën 10:24-25

Liefde verwoest het geloof van anderen niet, maar spoort mensen aan het geloof voort te zetten in onze Heer Jezus Christus.

“Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.”
Hebreeën 10:24‭-‬25 HTB

Het is heel belangrijk dat we onbaatzuchtigheid praktiseren als het gaat om wandelen in Gods liefde. Zodat we anderen niet laten struikelen vanwege ons sterke geloof in God in vergelijking met onze medebroeders in Christus.

Het Woord van God zegt: “Als een ongelovige u uitnodigt bij hem te komen eten en u wilt dat, neem de uitnodiging dan aan. Eet alles wat u wordt voorgezet zonder u af te vragen of het soms aan een afgod gewijd is. Als echter een andere gelovige zegt: ‘Dat vlees is aan een afgod gewijd,’ moet u het laten staan ter wille van hem die u erop wijst. Anders zou hij last van zijn geweten kunnen krijgen. Het gaat dus niet om uw geweten, maar om het zijne. Maar waarom zou mijn vrijheid moeten worden beperkt door andermans geweten?

Wees geen struikelblok voor Joden, heidenen of gelovigen. Ikzelf maak het iedereen in alles naar de zin. Het gaat mij niet om mijn eigen belang, maar om het belang van heel veel mensen, want ik hoop dat zij allemaal gered zullen worden.
1 Korinthiërs 10:27‭-‬29‭, ‬32‭-‬33 HTB

Het Woord van God waarschuwt ons om rekening te houden met het geweten van anderen als het gaat om onze manier van leven. Daarom, als uw levensstijl een negatief effect heeft op uw broeders van hetzelfde geloof, overweeg dan om uw beslissingen te veranderen omwille van hun geweten, en niet die van uzelf.

Dat is de reden waarom liefde altijd eerst rekening houdt met anderen en zich altijd bewust is van zijn omgeving voordat er actie wordt ondernomen.

Bedenk: wandelen in Gods liefde zal niemand ertoe brengen te struikelen in het geloof.

Houd altijd rekening met anderen voordat u handelt.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!