Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 3
1 Korinthiërs 11
Spreuken 30

-Voedsel tot overdenking dag 226-

• Lukas 18: 10-14
• Efeziërs 2: 8-9

Een zelf gerechtvaardigd persoon heeft altijd gelijk in zijn eigen ogen. Hij begrijpt niet dat hij alleen rechtvaardig is door God’s gerechtigheid en niet door zijn goede daden die hem rechtvaardig maakten (2 Korinthiers 5:21; Efeziërs 2:8-9). Daarom behoort hij niet gelijk te hebben in zijn eigen ogen maar in de ogen van God.

Het woord van God zegt bijvoorbeeld:
“Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere . Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Lukas 18:10‭-‬14 HSV

De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis omdat hij kon zien dat zijn leven niets was zonder de hulp van God. Hij vond zijn rechtvaardigheid in God en niet door zijn eigen daden. In tegenstelling tot de Farizeeër, die was afhankelijk van zijn eigen kunnen om gerechtvaardigd te kunnen worden en uiteindelijk werd veroordeeld.

Het is hetzelfde als in liefde wandelen. Als gelovige in Christus moet de manier waarop we met mensen omgaan, geboren moeten zijn uit nederigheid en niet uit trots. Want liefde is niet trots maar zo compassievol en het zal nooit iemand ongemakkelijk laten voelen of niemand pijn doen (Romeinen 13:10). Er zijn tijden waneer we moet komen tot het niveau van geloof van mensen terwille van liefde zodat ze niet struikelen.

Bedenk: liefde is nooit trots, maar teder en het stroomt samen met nederigheid.

Wees liefdevol en weiger om rechtvaardig te zijn in uw eigen ogen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!