“Pastora, ik heb toch nog een vraag: “Hoe komt het dat u alles doet met de geest van excellentie?” Stelt hij mij nou echt deze vraag? Ik wilde bijna omdraaien om te kijken of hij het tegen iemand anders had in de zaal. We hebben een hartsessie maar ik heb eerder het idee dat God een hartsessie heeft met mij🙈

Maar Hij zei tegen mij: “Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid (genade). Want mijn kracht kan pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent.” Daarom zal ik maar al te graag opscheppen over de dingen waarin ik zwak ben. Want door die dingen is de kracht van Christus in mij te zien.”
2 Korintiërs ‬12:9‬ ‭BB‬
Je kan een voorbeeld zijn voor iemand anders zonder dat je het door hebt! Mijn man predikt altijd:”Somebody is watching you and admiring what you have! Let your light shine for Jesus!” En dat is Bijbels! Matteüs 5:16 zegt namelijk “Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen.”
Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet zo bezig ben met wat ik allemaal voor God doe! Ik doe het met mijn hele hart en ik wil God altijd het beste geven! Ik ga er altijd met een gestrekt been in! Kom ik om, dan kom ik om maar God zal nooit tegen mij kunnen zeggen dat ik niet ALLES heb gegeven!!!
En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.”
Markus‬ ‭12:30‬ ‭HSV‬‬
Ik moet toegeven dat ik niet tevreden ben in wat ik tot nu toe heb bereikt. Ik strek mij uit naar veel meer… het is echter ook wel goed om stil te staan en God dankbaar te zijn voor wat je wel hebt. Vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan (Psalm 103:2)! Als je terug kijkt naar ALLES wat Jezus voor je heeft gedaan, is dit dan de manier hoe je Hem daarvoor bedankt?
We zijn niet meer zoals mensen in de wereld dat we zelf onze doelen opstellen en deze binnen afzienbare tijd kunnen afstrepen en dan ontmoedigd worden wanneer het niet gebeurd overeenkomstig onze tijdsplanning!
De Heer heeft een doel voor alles wat Hij gemaakt heeft. Zelfs de slechte mensen gebruikt Hij voor zijn doel.” Spreuken ‭16:4‬ ‭BB‬‬
Het is een opluchting om te weten dat God mooie plannen voor ons heeft! Plannen vol van vrede en niet vol ellende🙌🏼 God heeft een hoopvolle toekomst voor ons (Jeremia 29:11‬).😄 Het punt is dat als Hij deze plannen voor ons heeft opgesteld dan kunnen we deze plannen alleen maar volbrengen door Hem en met Hem! Èn dat moeten we niet vergeten!😩
… niet door kracht of geweld [zal het werk worden gedaan], maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers.”
Zacharia‬ ‭4:6‬ ‭BB‬‬
Ik geef God alle eer voor wat Hij doet in mijn leven want ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft (Filippenzen‬ ‭4:13‬).  En de geest van excellentie, dat is natuurlijk niemand minder dan de De Heilige Geest zelf! Als je beste vrienden met Hem bent dan ga je ook op Hem willen lijken!!!
‬‬De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn.”
Romeinen‬ ‭8:26‬ ‭HTB‬‬