Scroll Top

Zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden (Genesis 8:22). Voor alles bestaat een bepaalde tijd (Prediker 3:1), zo ook voor de winter.

In de winter gaan veel dingen dood. Alles gaat terug naar de basis. Bij een boom bijvoorbeeld ligt het er maar net aan of de wortels diep genoeg zijn geschoten in de grond om de stam staande te houden.

Zo is het ook bij u! Als u (geestelijk gezien) door een winter periode heen gaat dan sterft u van uzelf (de wereldse manier van dingen doen). Karaktertrekken die niet van God zijn gaan dood! Dit is ook de periode in uw leven dat uw eigen manieren en methodes niet meer werken. U leert dat het niet door eigen kracht is of geweldadig te forceren maar door de kracht van De Heilige Geest (Zacharia 4:6)! U gaat terug moeten vallen op Jezus als uw basis. Uw geestelijke wortels worden getest of ze diep genoeg in Christus Jezus zijn geschoten.

In de winter spendeert u minder tijd buiten maar binnen. Dit is geestelijk gezien de tijd om uzelf terug te trekken in gebed om De Here te zoeken en vaak gaat dit gepaard met vasten.

Een winterperiode kan geestelijk gezien staan voor uitdagingen. U staat onder druk (kou) en u kunt daar depressief van raken. U gaat door lange donkere dagen heen in uw leven.

Als Christen is elk seizoen in uw leven belangrijk. Elk seizoen heeft zijn eigen charmes. We zouden meer het belang van de seizoenen moeten inzien dan proberen ze te overleven! We kijken vaak alleen maar uit naar de zomer (seizoen van zegeningen). We vergeten echter dat er alleen een warme zomer komt door een strenge (koude) winter. Geen strijd, geen overwinning!

Of u nou door een seizoen van zegeningen heen gaat of uitdagingen, houd er rekening mee dat seizoenen nou eenmaal veranderen! Het hoort erbij want alles heeft een einddatum!