Scroll Top

Kijk je tegen een berg op vandaag? Zie je het niet zitten en vraag je jezelf hoe nu verder? Heb je zelf van alles geprobeerd om de berg te beklimmen maar het lukt maar niet? Of heb je al zolang tegen de berg aangekeken dat je al moe bent voordat je eraan begint? Sommige van ons staren zichzelf blind op hun probleem maar dat is nou juist wat je afmat!

Zerubbabel had de opdracht van God gekregen dat hij de tempel moest bouwen. Uiteraard ging dit met strijd gepaard. Ik weet niet waarom Christenen altijd denken dat als je eenmaal Jezus hebt aangenomen dat alles dan maar van een leien dakje zou moeten gaan. Problemen zullen er altijd zijn maar in Jezus is altijd dè oplossing!

… Niet door kracht of geweld [zal het werk worden gedaan], maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers. Grote berg [van problemen], jij zal voor Zerubbabel veranderen in een vlakte…” Zacharia 4:6‭-‬7 BB

Wees blij, broeders en zusters, als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Want daardoor zul je leren geduld te hebben. Zo zal je geloof sterker worden en zul je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet. Maar je moet daar wel vol geloof om bidden, zonder te twijfelen. Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd. Als je twijfelt, zul je niets van de Heer krijgen. Je weet dan namelijk zelf niet wat je wil en bent onzeker bij alles wat je doet (Jacobus 1:2‭-‬8 BB).

God wilt niet dat je langer kijkt naar de berg maar naar Hem! Je kijkt al zolang naar het probleem maar dat verandert de situatie niet! Laten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof (Hebreeën 12:1‭-‬2 HTB).

Ons leven is uit God! Denk je nou echt dat jouw probleem groter is dan Hem? Het is dan toch Zijn probleem?

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Korinthiërs 10:13 SV