Wist u dat God u een stem heeft gegeven om te gebruiken? Ik heb het niet over uw natuurlijke stemrecht voor de verkiezingen in dit land. Nee! Ik heb het over het recht om te spreken in de geestelijke wereld! Alles heeft namelijk oren en kan u horen. Wat vele niet weten is dat deze natuurlijke wereld wordt beheerst door de geestelijke wereld.

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” Hebreeën 11:1

Geloof geeft ons toegang tot de geestelijke wereld. Als Christen zijnde kunt u dus dingen veranderen in de geestelijke wereld (in lijn met God Woord natuurlijk). Vandaag wil ik de nadruk leggen op het weigeren en toestaan van zaken die spelen in uw persoonlijk leven.

Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Marcus 11:23 NBV

Zoals u ziet heeft de berg oren anders zou het zich niet kunnen verplaatsen. Wat wilt God ons nou leren? Dat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader (Filippenzen 2: 10 NBV).

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” Lucas 10:119 HSV

Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen,” Lucas 9:1 HSV

God heeft ons autoriteit en kracht gegeven om over situaties te heersen! U hoeft niet toe te staan dat u wordt gekweld door (bijvoorbeeld) hoofdpijn! Het is niet tijd voor een paracetamol maar het is tijd dat u uw plaats inneemt! Bestraf die hoofpijn in de naam van Jezus en zeg tegen satan waar hij het lef vandaan haalt om u aan te vallen! Stuur hem terug naar de hel met zijn nonsens in de naam van Jezus!

Maak gebruik van uw spreekrecht! Spreek tegen de berg! Wat symboliseert die berg in uw leven? Waar bent u nou niet blij mee in uw leven? Spreek ertegen want God gaat niets eraan doen. U moet het doen! God heeft het allemaal al gedaan voor u toen Jezus aan het kruis hing en zei: Het is volbracht! Jezus heeft aan u autoriteit en kracht overgedragen dus maak er ook gebruik van! Doe uw mond open en spreek ertegen in Jezus Naam! U bent geen slachtoffer maar meer dan een overwinnaar! U heeft een stem gekregen om in de naam van Jezus het te veranderen in de geestelijke wereld zodat het zich zal manifesteren hier op aarde.

Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren (weigeren) zal ook in de hemel bindend (geweigerd) zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden (toestaan) zal ook in de hemel ontbonden (toegestaan) zijn. Mattheüs 18:18 NBV