We hebben laatst een prachtig profetisch Woord gehad: “Focus on the victory!” Is het u opgevallen dat God juist altijd spreekt te midden van een situatie die tegenstrijdig lijkt met Gods Woord?

En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de zon, de maan en de sterren. De volken zullen radeloos van angst zijn door het bulderen van de zee. De mensen zullen doodsbang zijn door de dingen die er met de wereld gebeuren. Want de machten van de geestelijke wereld zullen wankelen. En daarna zullen de mensen de Mensenzoon in zijn stralende hemelse macht en majesteit zien komen in een wolk. Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, ga dan rechtop staan en hef je hoofd op, want je redding komt eraan.” Lucas 21:25‭-‬28 BB

images4sgz234z

Terwijl wij nog bezig zijn om enigszins iets te begrijpen van de puzzelstukjes in ons leven, heeft God allang een duidelijk beeld! Daarom wordt Hij ook wel de Alpha & Omega genoemd. Hij kent namelijk het einde al vanaf het begin! Hij geeft precies richting wanneer wij dreigen af te dwalen in onze bestemming. Het is namelijk ook de taak van de Heilige Geest om ons te leiden.

Maar als de Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.” Johannes 16:13 BB

Dus waar concentreert u zich op? Op uw situatie, uw gevoel of gedachte? Jezus moet uw stabiele factor zijn in uw geloofsleven! We moeten naar Hem blijven kijken want Hij is De Leidsman en Voleinder van ons geloof (Hebreeën 12:2)! Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor eeuwig Dezelfde (Hebreeën 13:8 BB). Zijn Woord is de waarheid en standvastig! Mensen veranderen van gedachten, maar Hij is geen mens. Hij verandert nooit van gedachten (1 Samuël 15:29 BB).

Want alles wat God heeft beloofd, heeft Hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ‘ja’. Daarom zeggen we ook door Hem ‘Amen! Zo is het!’ En dat eert God.” 2 Korinthiërs 1:20 BB

images-1