Scroll Top

Wat doet u als u het niet meer ziet zitten? Ooit het gevoel gehad om de handdoek in de ring te gooien? Koning David bemoedigde zichzelf in De Here toen zijn hele leven overhoop lag (lees zijn verhaal in 1 Samuël 30, nadruk vers 6). Zijn leven leek wel voorbij maar Jezus heeft ALTIJD Het laatste Woord! Het is alleen Het Woord van God dat u laat staan in tijden van moeilijkheden!

fb_img_1479722558234

Opnieuw zag ik onder de zon dat niet de snellen de wedloop winnen, en ook niet de helden de strijd, ook dat niet de wijzen broden hebben, en ook niet de verstandigen rijkdom, en evenmin de kenners gunst. Tijd en toeval overkomen hun immers allen.” Prediker 9:11 HSV (“Toeval” kan in deze context beter vertaald worden als een kans oftewel een mogelijkheid)

God laat Zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Mattheüs 5:45 HTB). Iedereen in dit leven krijgt kansen. De vraag is meer: wat doet u ermee? Het leven is nou eenmaal niet eerlijk. Daarom moeten u geestelijk vechten voor wat u is beloofd door God! De manifestatie van de beloften van God gebeuren namelijk niet automatisch.

Vaak associëren wij succes met onze talenten en gaven. Echter, zoals wij in de bovenstaande Bijbeltekst kunnen lezen, zijn dat helaas geen zaken die doorslag geven in de einduitslag! Het is namelijk de aanhouder die wint! #volharding #vastberadenheid #koppiggeloofimages8ybk31ad

Deze dag wil ik u bemoedigen om niet op te geven! Houd vol! U bent toch niet zo ver gekomen om op te geven? Dan is al de gedane moeite voor niets geweest! Dat is pas een verspilling! Hoe moet u dan volharden? Door naar niet alleen naar Het Woord van God te blijven kijken maar ook naar te handelen!

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt zegen ten deel, juist om wat hij doet.” Jacobus 1:22-25