Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. [Ps. 94:12; Heb. 12:5, 6; Openb. 3:19.] Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is”. Spreuken 3:11-12 HSV

Het motief van satan achter elke beproeving waar we doorheen gaan, is vernietiging. Gods doel is juist om Zijn liefde aan ons te laten zien. Want Hij (God Almachtig) weet ons einde vanaf het begin. God gebruikt elke beproeving waar we doorheen gaan, en gebruikt deze ten goede om ervoor te zorgen dat we deelnemers zijn van Zijn Heiligheid. Deelnemers zijn van Zijn Heiligheid betekent dat Hij ons vormt of kneedt of dat Hij Zijn Heilige karakter in ons produceert, hetgeen ons in staat stelt om goede vertegenwoordigers van Hem te kunnen zijn als Zijn kinderen, In woord, daad en handeling in deze wereld.

En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn Heiligheid”. Hebreeën 12:9-10 HSV

Wanneer God ons corrigeert of tuchtigt of het toestaat dat we door beproevingen heengaan is dat uit liefde. Hij is niet zoals onze aardse ouders die het doen voor hun eigen voordelen of geldingsdrang, plezier of vaak ter wille van hun eigen imago .

Het is tijd dat we ons focussen op de voordelen en niet op de beproevingen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dan U voor Uw woord. Dank U dat U de beproevingen in mijn leven gebruikt om een deelnemer te kunnen zijn van Uw Heiligheid in Jezus Christus machtige Naam. Amen