Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. [Ps. 94:12; Heb. 12:5, 6; Openb. 3:19.] Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is”. Spreuken 3:11-12 HSV

Het motief van satan achter elke beproeving waar we doorheen gaan is vernietiging, en Gods doel is om ons te trainen en ervoor te zorgen dat we vreedzame vruchten van rechtvaardigheid zullen dragen door Zijn Heilige Geest. Deze vrucht van rechtvaardigheid bemachtigd ons om recht te kunnen leven in Zijn tegenwoordigheid en in deze wereld, tevens brengt dit ons ook in lijn met Zijn plan en doel voor ons leven.

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid”. Hebreeën 12:11 HSV

Verder zijn deze beproevingen er om ons te trainen om regeren met Christus Jezus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank u voor Uw woord. Dank U dat u de beproevingen gebruikt in mijn leven om mij in lijn te brengen met uw plannen en doelen voor mijn leven in Jezus Christus machtige naam. Amen