Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 29-30
Markus 6: 1-29
Spreuken 5: 15-23

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 52-

• Exodus 4: 10-11
• Jeremia 1: 6-7

God rekent niet op het kunnen van de mens om te doen wat Hij moet doen. Hij kijkt naar onze beschikbaarheid voor Zijn gebruik. We moeten stoppen met het geven van excuses waarom we niet kunnen doen wat God ons heeft opgedragen om te doen.

Mozes zei: “Ik kan het niet ik ben geen spreker”. Jeremia zei: “… Ik ben nog veel te jong! Maar God rekende niet op hun kunnen, maar op Zichzelf, door hen te maken naar wat Hij voorbestemd heeft, wat in Hemzelf ligt, voor hen.

Bovendien rekende Jezus Christus niet op Zijn eigen kunnen om Gods wil te doen. Hij kon niets doen zonder Gods hulp.

Het was de Heilige Geest die Hem hielp om alle verleidingen te kunnen weerstaan ​​waar Hij doorheen ging.

Het Woord van zegt: “Hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij, die Zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige Geest Zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen.”

De werken die Hij deed, waren ook door de hulp van de Heilige Geest.

“Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gestuurd heeft.”

“Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Wat Ik tegen jullie zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. Hij leeft in Mij en doet in Mij zijn werk.”

We moeten stoppen met het geven van excuses. God is op zoek naar mensen die “JA” tegen Hem zullen zeggen. Zodat Hij zal doen voor die persoon wat de persoon niet voor zichzelf kan doen. Met andere woorden: Hij rekent op Zichzelf om Zijn doel in ons leven te vervullen. Alles wat wij moeten doen “JA!” zeggen.

Geen excuses meer. Het is tijd om JA! te zeggen tegen Gods Woord en ernaar te handelen.

Gehoorzaam de Heer door Zijn Woord te doen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!