Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 25-26
Markus 5

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 50-

• Exodus 4:12
• Jesaja 51:16
• Ezechiël 24:27

De reden waarom de meeste mensen niet functioneren in hun door God gegeven autoriteit, is door onbesneden lippen.

De vraag is: wat zijn onbesneden lippen ?

Een onbesneden lip is iemand die zich niet over heeft gegeven aan de Heilige Geest.

Toen God Mozes ontmoette, zei Hij tegen hem: “Ik zal met uw mond zijn.” Met andere woorden, ik zal het juiste Woord in uw mond plaatsen om te spreken. Welnu God kan Zijn Woord niet in iemands mond plastsen die zich niet onderwerpt aan Zijn Woord. Om het Woord in uw mond te laten zijn, moet het eerst uw gedachten, woorden en daden domineren.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.”

Dus totdat we ons hebben onderworpen aan Gods Woord, zal het nooit met autoriteit uit onze mond komen.

Jezus’ Woorden waren vol van kracht omdat Hij onder het gezag van God was.

“Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.”

Met andere woorden Zijn lippen waren besneden om Gods orakel te verkondigen.

Als we willen dat er kracht uit onze mond komt die een verandering brengt in onze omstandigheden, moeten we onze tong compleet overgeven om alleen te zeggen wat God zegt.

Het is tijd dat we Gods kracht uit onze mond vrijzetten! Begin vandaag!

Veel zegeningen in Jezus’ Naam!

Overdenk het en kom in actie!!!!