Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 23-24
Mark 4
Psalmen 23

– Voedsel voor Overdenking dag 49-

• Romeinen 5: 5
• 1 Johannes 3: 14-15

Meestal bidden we om meer liefde tussen gelovigen. Welnu, we hoeven niet te bidden voor meer liefde, maar wat we moeten doen, is te beoefenen wat we al reeds hebben ontvangen.

Het Woord van God zegt: “En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.”

De liefde van God is in onze harten uitgestort, we moeten leren om het in praktijk te brengen. Het tegenovergestelde van liefhebben is haten, wat te maken heeft met egoïsme. Wij als gelovigen in Christus kunnen niet haten, omdat het tegenstrijdig is met Wie God is en onze nieuwe natuur die liefde is.

“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

Het Woord van God zegt: “… God is liefde …”. En als God liefde is, dan dragen Zijn kinderen Zijn natuur die Liefde is.

De enige reden dat we weten dat we wedergeboren zijn, is vanwege de liefde van God die over ons hart heerst.

Betoon liefde aan iemand vandaag wetende dat we God niet kunnen zien, maar we kunnen wel mensen zien die geschapen naar Zijn gelijkenis. Als we willen laten zien dat we van God houden, Die we niet kunnen zien, is het door mensen lief te hebben die we wel kunnen zien.

Veel zegeningen in Jezus ‘Naam!

Overdenk het en kom in actie !!!!