Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Job 30-32
Mattheüs 22: 15-46
Psalmen 18: 16-24

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 34-

• 1 Petrus 1: 24-25
• 1 Petrus 3: 3-5
• Job 1:21

Hebben we er ooit weleens over nagedacht dat alle materiële dingen die we proberen te verwerven, op een dag zullen wegvagen? Het Woord van God noemt het “de heerlijkheid van de mens”. Als al deze dingen waarop we bouwen op een dag zullen wegvagen, dan moeten we leren bouwen op datgene dat niet kan worden geschud en niet zal wegvagen.

Omwille hiervan zegt het Woord van God: “Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is”.

Dat is waarom we moeten bouwen aan hetgeen wat nooit sterft en dat is onze geest en ziel. Het Woord van God zegt: ” Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen,”

We moeten ons leven vormgeven als de heilige vrouwen van oudsher die niet op uiterlijke verschijning gericht waren (materiële bezittingen of hoe mensen hen zagen), maar ze concentreerden zich op het bouwen van hun innerlijke mens met Gods Woord dat nooit wegvaagd.

Job ontdekte dat alle materiële dingen die we verwerven op een dag vervagen en weer tot stof terugkeren. Dus zei hij: “Naakt ben ik in de wereld gekomen en naakt zal ik heengaan.”

God wil dat we ons van binnenin (geest en ziel) bouwen met Zijn Woord en niet aan de buitenkant, omdat ons lichaam en andere materiële dingen die de bezittingen van een mens zijn, op een dag zullen wegvagen.

Job ontdekte dat er niets in dit leven is dat we meenemen als we naar de heerlijkheid verhuizen. Het enige dat met ons meegaat naar de heerlijkheid, zijn de zielen die we hebben gewonnen voor Christus.

Dit betekent niet dat het verwerven van materiële bezittingen verkeerd is, maar het bouwen van ons leven eromheen maakt het verkeerd.

Als gevolg hiervan moeten we ervoor kiezen om te bouwen op wat niet wegvaagd.

Het is tijd om te bouwen !!!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!!