Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Job 22-24
Mattheüs 21: 18-32
Spreuken 3: 21-35

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 32-

• Deuteronomium 7: 9-15
• Deuteronomium 28: 1-13

God heeft al Zijn zegeningen geboden over ons leven in Christus. Om deze zegeningen te ervaren, moeten we ons overgeven aan Gods Woord en ervoor kiezen om in absolute gehoorzaamheid te wandelen. Zo simpel is het. Jezus Christus gehoorzaamde voor iedereen, zodat een ieder die in Hem zou geloven het recht zou hebben om deel te nemen aan de geboden zegeningen.

Het Woord van God zegt: “Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden”.

Om deze reden zegt het Woord van God: ” Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid”

Kies ervoor om in overeenstemming met uw nieuwe natuur in Christus te leven en weiger te opereren vanuit uw oude natuur.

Ervaar de geboden zegeningen in Jezus naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!!!