Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Koningen 5-6
Handelingen 18
Psalmen 85

-Voedsel tot overdenking 170-

• Klaagliederen 3:22‭-‬23
• Filippenzen 2: 5

Wij als gelovigen in Christus worden verondersteld om doelbewust te zijn als het gaat om wandelen in liefde.

Het Woord van God zegt: “Het zijn de gunstbewijzen des Heren , dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!”
Klaagliederen 3:22‭-‬23 NBG51

Een andere betekenis van het woord “standvastig”: doelbewust zijn. De reden waarom veel mensen nog steeds op twee gedachten hinken in het leven: het ontbreken van Gods liefde of het niet begrijpen ervan.

Toen Jezus Christus op aarde kwam, besloot Hij om in liefde te functioneren, ongeacht hoe mensen op Hem zouden reageren of Hem zouden behandelen. Hij was voorbereid en klaar om alles in liefde tegemoet te treden dat tegen Hem zou opkomen. Hij had geen andere optie. Hij kwam naar de wereld vanwege liefde. Daarom was Hij doelbewust.

Toen Hij ons Zijn liefde gaf door de inwoning van de Heilige Geest in ons (Romeinen 5: 5), Zijn verwachting voor ons is dat wij hetzelfde handelen en denken.

Dat is waarom het Woord van God zegt: “Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus,
Filippenzen 2:5 HTB

Het is onze taak om toe te staan dat Christus Zijn gedachtengang over liefde ons laat domineren, omdat wij niet meer leven voor onszelf, maar voor Hem.

Instabiel wandelen in Gods liefde naar anderen en medegelovigen toe is een teken van dubbel gedachtengang (Jakobus 1: 8).

Bent u persoon die op twee gedachten hinkt?

Onthoud: Gods liefde is doelbewust en dat is wat het standvastig maakt.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!