Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 8

-Voedsel tot overdenking Dag 91-

• Jesaja 53: 1-6
• Mattheüs 8:17
• 1 Petrus 2:24

We hoeven niet te dragen wat Jezus Christus al heeft gedragen.

”Maar ach, wie gelooft wat wij vertellen? Wie zal luisteren? Aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? [Joh. 12:38-42; Rom. 10:16] In Gods ogen was Hij een groene scheut die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft ,[ Mat. 8:17]zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem! [ 1 Petrus 2:24, 25]” Jesaja 53:1‭-‬6 HTB

De sleutel is “… Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks.”

Dus de vraag : “ Wat zien we als we naar het lijden van Jezus Christus kijken? ”

Totdat we identificeren en accepteren wat Jezus voor ons heeft gedragen, zullen we onze overwinning in Christus niet ervaren. Hij droeg de bovenstaande dingen uit de bovenstaande bijbelteksten zodat we het niet langer hoeven te dragen. De vijand heeft het recht niet om ons dingen op te leggen waarvoor Jezus al de prijs heeft betaald.

Geef vandaag geen plaats aan de duivel in uw gedachtenleven en functioneer in uw authoriteit in Christus.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!