Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Openbaring 20-21

-Voedsel tot overdenking dag 344-

• Hosea 4: 6
• 2 Korinthiërs 2:11
• 1 Petrus 5: 8-9

Het Woord van God zegt:
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
Hosea 4:6 HSV

Velen zijn gevangen in satanische webs van onvergevingsgezindheid en bitterheid vanwege onwetendheid. Wanneer u door een uitdaging heen gaat, maakt satan altijd misbruik van de situatie om u te slim af te zijn door u meer te laten focussen op wat er gebeurt dan Gods Woord. Vaak zal hij zelfs mensen om u heen gebruiken om de situatie te verergeren door altijd het kwaad dat u is aangedaan of de fout die u heeft gemaakt in uw herinnering te brengen. Dit is zijn methode om u te blijven beschuldigen en ervoor te zorgen dat u zwaarmoedig bent en daardoor aan beledigingen vasthoudt.

Daarom zei Paulus door de Heilige Geest:
Anders zou Satan wel eens voordeel op ons kunnen behalen, wij kennen zijn streken maar al te goed.
2 Korinthiërs 2:11 HTB

De enige manier om te blijven winnen in het gevecht in liefde te wandelen, is door het in praktijk brengen en de vijand te weerstaan met Het Woord van God.

Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.
1 Petrus 5:8‭-‬9 HTB

Het wordt tijd dat we ons standpunt in God innemen.

Onthoud: Gods liefde wint altijd.

Wees standvastig in het geven van liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!