Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 10-15

-Voedsel tot overdenking dag 330-

• Romeinen 3: 3-4
• 1 Petrus 1:23
• 1 Johannes 2: 15-17

Gods wegen zijn altijd waarachtig, omdat Hij toegewijd en trouw blijft aan Zijn verbond (Zijn Woord).

“Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet! Zo echter moet het zijn: God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat: Opdat U gerechtvaardigd wordt wanneer U recht spreekt, en overwint wanneer U oordeelt.”
Romeinen 3:3‭-‬4 HSV

Wanneer de Bijbel zegt: “… God is waarachtig…” Dat betekent dat Gods Woord voor altijd zal blijven, hoewel het karakter en de dingen in het wereldsysteem van mensen kunnen veranderen.

Zijn Woord, dat is wat Hij zegt en wie Hij is en dat zal nooit veranderen (Mattheüs 24:35)

Wij zijn het product van Zijn Woord. Daarom wordt van God door de hulp van de Heilige Geest verwacht dat we trouw blijven aan wie we zijn en dat we niet zoals de wereld worden.

Gods Woord kan niet worden gescheiden van Zijn natuur, die Liefde is. Wetende dat we een product van God zijn, betekent dat onze natuur liefde is en geen haat.

“Want jullie zijn opnieuw geboren. Nu niet uit sterfelijke, menselijke ouders, maar uit God Zelf, door het levende en eeuwige woord van God.”
1 Petrus 1:23 BB

We moeten vechten tegen het wereldwijde systeem van omgang met mensen en weigeren om onderworpen te zijn aan de vorst van deze tijd.

Het Woord van God zegt:
“Houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. Als je van de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. Want alles wat de ongelovige mensen doen en willen en verlangen en belangrijk vinden, is niet van de Vader, maar van de wereld. En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven.
1 Johannes 2:15‭-‬17 BB

Het is te wijten aan de onzichtbare kracht die in deze wereld werkt en ervoor zorgt dat de liefde van velen koud wordt. Daarom moeten we altijd onthouden dat hoewel we in deze wereld leven, we niet van deze wereld zijn. We zijn hier om Gods doel te dienen door het licht van Gods liefde in ons in deze wereld te laten schijnen. Deze wereld vol zelfzucht , ego en goddeloosheid.

Daarom is de enige manier om het verschil in deze wereld te maken, trouw te blijven aan uw natuur en Meester Jezus Christus.

Onthoud: trouw blijven aan uw natuur (Liefde) betekent toegewijd en trouw zijn aan wat u gelooft, ongeacht het wereldsysteem of het gedrag van mensen.

Laat uw liefde standvastig zijn!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!