Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 5-10

-Food tot overdenking dag 329-

• Romeinen 12: 2
• Jakobus 1:21
• 1 Timotheüs 4: 13,15-16

Wanneer uw geest geconditioneerd is in wie u bent in Christus, zal wandelen in Gods liefde geen strijd meer zijn, maar een levensstijl (Kolossenzen 3: 1-3).

De koning is alleen in de war als hij niet weet wie hij is, hoewel hij geboren is in koninklijkheid. Het is hetzelfde voor alle gelovigen in Christus die niet weten wie ze in Hem zijn.

Het Woord van God zegt:
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Romeinen 12:2 HSV

Uw verstand moet worden vernieuwd en gelijkvormig worden aan de wegen van God voordat u echt in de liefde kunt wandelen.

Dat is de reden waarom Gods Woord zegt:
“Wees zachtmoedig en reken voorgoed af met alles in uw leven wat vuil is of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het geweldige nieuws dat in ons geplant is, want daardoor kan onze ziel gered worden.
Jakobus 1:21 HTB

Daarom de hindernis om in Gods liefde te kunnen wandelen is uw ziel. Uw ziel moet hersteld worden van alle pijn en gebeurtenissen die u in uw leven heeft meegemaakt voordat werderomgeboren werd. Uw verstand registreert nog steeds de dingen die u in het verleden zijn aangedaan. Dat is de reden waarom Gods Woord nodig is om te ontwortelen en te planten in uw verstand Gods de nu informatie over uw nieuwe identiteit in Christus. Totdat u uzelf volledig aan God, Zijn Woord en het praktiseren ervan geeft, zal het moeilijk zijn om in Gods liefde te kunnen wandelen.

Om deze reden zei Paulus tegen Timotheüs: “Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.

Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.
1 Timotheüs 4:13‭, ‬15‭-‬16 HSV

U moet leren dagelijks tijd door te brengen met Gods Woord em alleen dan zult u vruchtbaar zijn in het wandelen van Gods liefde (Psalm 1: 1-3).

Onthoud: het is onmogelijk om te wandelen in Gods liefde wanneer Zijn Woord u niet domineert.

Informatie brengt transformatie en transformatie leidt tot gelijkvormigheid.

Dus wees gelijkvormig aan het beeld (liefde) van Christus.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!