Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 138-142

-Voedsel tot Overdenking dag 325-

• Efeziërs 4:1-2

Vecht om in de liefde te wandelen. Het is niet alsof u mensen geen liefde wilt geven, maar u dient de vrucht van de Geest u voortdurend laten domineren (Galaten 5:22).

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt:
“Ik zit gevangen omdat ik de Here dien, en vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Here geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk, heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde”.
Efeziërs 4:1‭-‬2 HTB

Terwijl u “Efeziërs 4:2” toestaat om u te laten domineren, zal wandelen in Gods liefde geen probleem zijn.

Als we een dichter kijkje nemen naar “Efeziërs 4:2”, dan zult u daar enkele vruchten van De Geest zien, welke zonder Hem onmogelijk zijn om lief te hebben.

Bovendien dient u te leren om ruimte te maken voor anderen in uw leven, ongeacht hun gebreken. Zodat ze door u de liefde van God zullen ervaren op dezelfde manier zoals Jezus deed voor u (Romeinen 5: 8).

Onthoud: wandelen in Gods liefde is niet gebruikelijk. Dus vecht om er altijd in te kunnen wandelen.

Vecht altijd om in de liefde te wandelen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!