Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Psalmen 119

-Voedsel tot Overdenking dag 316-

• 2 Timotheüs 1: 7
• Spreuken 4:23
• Psalmen 119: 11

De reden waarom mensen u soms proberen te beledigen door hun acties, leugens en valse beschuldigingen, is omdat ze willen dat u bent zoals hen. Het doel van Satan om deze mensen te gebruiken is dat u in zijn verwarring zult functioneren en het doel zult missen waarvoor God u heeft geschapen.

Daarom zegt Het Woord van God:
“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.”
2 Timoteüs 1:7 NBG51

Mensen die beledigingen in uw leven veroorzaken, zijn al verward en missen zelfbeheersing en bovenal domineert Gods liefde hen niet. Dit is één van de redenen waarom Satan uit de tegenwoordigheid van God werd geworpen.

Wanneer de vijand stenen naar u gooit, zit hij achter uw hart en geest aan en zijn doel is om u zich te laten gedragen zoals hemzelf. Om deze reden moeten we leren altijd ons hart te bewaken door Gods Woord erin te verbergen (Spreuken 4:23) zodat we niet tegen God zullen zondigen (Psalmen 119:11).

We winnen door te functioneren vanuit Gods hoek van liefde en niet vanuit zelfzucht zoals de duivel zelf.

Weiger mensen toe te staan ​​u te veranderen; wees onbewogen ongeacht wat er op u af kan komen.

Onthoud: wandelen in Gods liefde, kracht en gezond verstand hebben, gaat samen.

Gedraag u als een kind van liefde en wees niet zelfzuchtig zoals de duivel!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!