Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Ezechiël 40-44

-Voedsel tot overdenking dag 311-

• 1 Johannes 3:20-24

Wandelen in De Liefde zal altijd leiden tot de beantwoording van onze gebeden.

Het Woord van God zegt:
“Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles. Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken. Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil. God vraagt van ons dat wij in zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen. De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met Hem en Hij blijft één met hen. Door de Geest die God ons heeft gegeven, weten wij dat Hij één met ons blijft.”
1 Johannes 3:20‭-‬24 HTB

Het Woord van zegt:
“We ontvangen wat we vragen omdat we Zijn bevelen opvolgen, Zijn plannen voor ons volgen en doen wat Hem behaagt”.

Zijn geboden zijn samengevat in het woord ‘Liefde’ en we behagen Hem door geloof. Dat betekent dat wandelen in Gods liefde, wat niet gedaan kan worden zonder geloof in God, zal altijd ertoe leiden tot de beantwoording van onze gebeden.

Wanneer liefde afwezig is, zien we de eigen wil, wat een product is van zelfzucht. Een voorbeeld van zelfzucht is onvergevingsgezindheid of iets dat wordt gedaan vanuit de eigen wil.

Onthoud: De Liefde is niet zelfzuchtig.

Weiger zelfzuchtig te zijn!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!