Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Ezechiël 18-22

-Voedsel tot overdenking dag 306-

• Romeinen 15:30-32
• 1 Samuël 12:23

De Liefde bidt voor mensen. Een van de manieren waarop we liefde voor mensen tonen, is door voor hen op de bres te staan.

Apostel Paulus zei door de Geest: ‘En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is, zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.
Romeinen 15:30‭-‬32 HSV

We moeten leren om altijd voor mensen te bidden, ongeacht hun houding, wetende dat als we niet voor mensen bidden vanwege hun houding, we zondigen. Zonde is alles wat u doet zonder liefde en geloof.

“En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u de goede en juiste weg leren.
1 Samuel 12:23 HSV

Onthoud: Liefde bidt altijd voor de zwakkeren voor herstel.

Blijf bidden voor alle mensen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!