Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Ezechiël 8-12

– Voedsel tot overdenking dag 304-

• Johannes 14:23
• Romeinen 13:9-10

Het openbaren van Gods tegenwoordigheid heeft te maken met dat u wandelt in Zijn liefde. De beste manier waarop mensen Gods tegenwoordigheid ervaren, is in liefde.

“Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Johannes 14:23 HSV

Dat is de reden waarom het Woord van zegt:
“U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren,[een slecht verlangen hebben] en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf[Ex. 20: 13-17; Lev. 19:18.] De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”
Romeinen 13:9‭-‬10 HSV

Dat betekent dat als u in Gods liefde wandelt, u Hem de ruimte geeft voor de manifestatie van Gods Zalving in uw leven. U geeft Hem ook de ruimte en vrijheid om te doen wat Hem behaagt met u.

Wandelen in Gods liefde brengt de manifestatie teweeg van Gods aanwezigheid in en met u.

Onthoud: in liefde wandelen is het vervullen van de wet.

Wandel in Gods Liefde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!