Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 47-48
Openbaringen 9-10

-Voedsel tot overdenking dag 296-

• Romeinen 13: 8-10
• 1 Johannes 3:14

Leven voor Christus is functioneren in Gods liefde. De Bijbel zegt:
“Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”
Romeinen 13:8‭-‬10 HSV

Dat betekent dat wanneer onze woorden en daden worden gevuld met Gods Liefde, we voor Hem leven en niet voor onszelf.

Dit is het bewijs dat we Zijn kinderen zijn en dat we volgens Zijn wet voor ons leven functioneren.

“Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.”
1 Johannes 3:14 HSV

Onthoud: Iedereen die in Gods Liefde wandelt, zal nooit in fouten wandelen.

Leven voor God is functioneren in Zijn Liefde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!