Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 37-38
Openbaringen 1

-Voedsel tot overdenking dag Vandaag 291-

• Galaten 3:13-14

De kracht van Gods liefde trok ons uit vloeken naar zegeningen.

“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt [Deut. 21:23.] , opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
Galaten 3:13‭-‬14 HSV

Het was omwille de liefde van Christus, dat Hij Zijn leven voor ons gaf. Zodat we door Zijn dood verlost waren van de vloek die alle mensen overkwam vanwege de zonde. Door Zijn dood, ontvingen wij de zegeningen die aan Abraham waren beloofd.

Liefde is de enige manier waarop mensen door uw leven de zegeningen van God ontvangen. De beste manier om mensen te zegenen moet zijn uit liefde en niets anders.

Onthoud: wandelen in de liefde van God is de enige manier waarop we Gods zegen hebben vrijgezet, wat de Heilige Geest is voor anderen.

Wandelen in Gods liefde is wandelen in de Geest. Wanneer u in de Geest bent, worden mensen gezegend door uw gezelschap.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!