Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 33-36
Judas 1

-Voedsel tot overdenking dag 290-

• Exodus 23: 22-26
• Romeinen 13:10

Wandelen in Gods wet van liefde verdrijft onvruchtbaarheid en ziekten uit ons leven.

“Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Mijn Engel zal namelijk vóór u uit gaan en u brengen bij de Amorieten en de Hethieten en de Ferezieten en de Kanaänieten en de Hevieten en de Jebusieten, en Ik zal hen uitroeien. U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. U moet de HEERE , uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.”
Exodus 23:22‭-‬26 HSV

In het Oude Testament moesten ze aan de wet houden om gezond en rijk te kunnen zijn. De wet voor de nieuwtestamentische persoon is liefde. In het Oude Testament werden ze gezegend of vervloekt door gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Dit betekent dat wanneer u in Gods liefde naar alle mensen toe wandelt en God dient door Gods Woord in praktijk te brengen, zult u niet ziek of onvruchtbaar zijn.

Het Woord van God zegt:
“De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.”
Romeinen 13:10 HSV

Onthoud: wandelen in de Liefde positioneert u in voorspoed in drie dimensies: op geestelijk vlak, uw gezondheid en materieel gezien.

Geef nooit de Liefde van God op!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!