Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 25-26
1 Petrus 4-5

-Voedsel tot overdenking dag 287-

• Johannes 3: 16-17
• Efeziërs 2: 5-6
• Colossenzen 1: 12-13
• Johannes 5:24

Gods liefde zal u verhogen!

Jezus Christus kwam naar de aarde om de positie van de mens bij God te veranderen. Hij kwam om ons naar Zijn atmosfeer te brengen door ons Zijn leven te geven.

“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden.”
Johannes 3:16‭-‬17 HTB

Zonder Gods liefde, is niemand van ons gekwalificeerd om samen te zitten met Christus.

“zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven.”
Efeziërs 2:5‭-‬6 HTB

Liefde is het enige hulpmiddel, dat God nog steeds gebruikt om de positie van mensen in het leven te veranderen. Dat is van dood tot leven (Colossenzen 1: 12-13).

Als gelovigen in Christus hebben we de mandaat door God door Zijn liefde die in ons werkt, om mensen uit de duisternis naar het licht te brengen.

“Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.”
Johannes 5:24 HTB

De Liefde van God zal u constant aandringen om te delen met iemand in nood.

Onthoud: Gods liefde is het hulpmiddel dat Hij gebruikt om de bestemming van mensen te veranderen.

Verspreid de liefde van God!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!