Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jeremia 15-16
Hebreeën 12

-Voedsel tot overdenking dag 282-

• Maleachi 3: 6
• Johannes 3:16
• 2 Petrus 3: 9

Liefde dwingt mensen niet te doen wat ze niet willen. We hebben allemaal een eigen wil om onze eigen beslissingen te nemen. We moeten God niet dienen uit angst, maar uit liefde. Hij houdt van ons om wie we zijn en niet om wie we denken dat we moeten zijn.

Wanneer we denken dat God van ons moet houden vanwege wat we doen, staan ​​we onder invloed van hekserij. God manipuleert niet of laat mensen dingen doen die ze niet willen doen, zelfs als dit niet in overeenstemming is met Zijn wil voor hun leven.

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.
Johannes 3:16 BB

De reden waarom veel mensen in de hel zullen eindigen, is dat liefde niemand dwingt om gered te worden; hoewel het wil dat een ieder gered wordt en tot de kennis van de waarheid komt.

Gods liefde voor de wereld is niet veranderd, ongeacht het feit dat velen nog niet openstaan ​​voor het evangelie van Christus. God is liefde en verandert niet, zelfs wanneer mensen wel veranderen en ervoor kiezen dingen te doen die het tegenovergestelde zijn van wat Hij voor hen heeft geïnstalleerd.

“‘Want Ik, de Here , ben niet veranderd. En daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want Ik blijf altijd genade bewijzen.”
Maleachi 3:6 HTB

Onthoud: Gods liefde manipuleert mensen niet.

Kies ervoor om te functioneren in Gods liefde die geen mensen manipuleert en niet functioneert in natuurlijke menselijke liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!